Fönster

Fönsterbyten:

Vi bokar tid för ett platsbesök och går igenom era behov tillsammans med er. Utifrån det gör vi en analys av fönsterbytet och gör en checklista där villkor och önskemål beskrivs.

Cheklistan ligger sedan till grund för offert och kontraktskrivning.

Mätning:

När kontrakt är underskrivet utförs mätning av fönster.
Därefter skickas orderbekräftelse.

Leverans:

Leverans sker direkt till fastigheten. Vi tar hand om hela processen från godsmottagning, avisering till boende, montage till bortfortsling av gamla fönster.

Montage:

Demontering och bortforsling av gamla fönster/dörrar
Montering av nya fönster/dörrar
Isolering och tätning av nya fönster/dörrar
Listning runt fönster enligt tidigare checklista.
Efterjustering av fönster/dörrar

När montaget är fullt färdigt görs en slutbesiktning.
Eventuella synpunkter åtgärdas enligt en tidsplan.