Fasad

• Fönsterbyte startar ca 2 veckor innan ställning reses för att skapa ytor till efterkommande yrkesgrupp att jobba utan hinder.

• Vi byter ca 6st fönster fullt färdigt per dag, på 3st fönstermontörer.

• Sedan reses ställning och isolering av fasad påbörjas.

• Takfot flyttas ut av plåt för att få rum med den djupare fasaden.

• Här påbörjas den lättare balkongrenoveringen flexning av färg och betonglagning.

• Nu är det dags att skyddstäcka allt innan putsarbetet startar.

• Puts påbörjas när framförliggande isolering har skapat tillräckligt stora ytor att gå på.

• Nu är isoleringen klar på hus 1 och vi har färdigputsade ytor som dessutom är torra för att komma igång med avfärgning samt avtäckning.

• Putslaget fortsätter med framförvarande puts samtidigt som avfärgning färdigställs på de ytorna som är färdig putsade och uttorkade.

• Dags att måla våra balkonger som nu är torkade och klara för avfärgning där efter monteras nya balkongräcken upp.

• Besiktning av våra färdigputsade ytor och börjar riva ställning.