Renovering av brygga

Renovering av bef. Betongbrygga i Stockholms Skärgård