Nybyggnation av stödmur

Därför valde vi att gjuta både bottenplatta för muren samt att plats gjuta ett L-Stöd bakom muren.

För att säkerhetsställa att inte muren rör sig.

Muren murades med ST Eriks kantsten, lite special som valt av kunden själv, vi har även lagt dränering både framför och bakom muren, för att transportera bort allt vatten.

Till vår glädje står muren kvar i precis samma skicka som när vi lämnade arbetsplatsen.