Fönsterbyte Tensta – Lättingebacken

Fönsterbyte Kronfönster polaris 420st enheter. Putssystem 50mm cellplast med klister på slaggstenstomme.
Tunnputs samt 3mm stänk.
Lättare balkongrenovering med infärgning av betong ytorna med ST O balkongsystem.
Balkongpartierna som inte var fönster och dörr, kläddes in med Cembritskivor för att sedan färgas in med samma kulör och produkt så som resterande balkongytor.
Objektet bestod av två huskroppar ca 3000m2 netto.

Start fönsterbyte 2016-03-15
Projektet färdigställt 2016-07-27