Byte av plåtfasad till steniskiva i Tensta utanför Stockholm

Hösten 2016

Före

Efter