Byte av fönster till moderna PVC fönster åt fastighetsägare i Köping