Byte av burspråksfönster samt fönster till förskola på Kungsholmen i Stockholm

Demontering och ommurning med befintlig kalksandsten. Våren 2016